www.SilahDiyari.com


Markası Silah Ruhsat İstek Formu
Modeli SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Diğer Özellikler

SİLAH RUHSATI İSTEK FORMU

İSTANBUL VALİLİĞİ’NE

 

Silah bulundurma/taşıma talebim dolayısıyla doldurduğum bu formdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, buna göre ruhsatımın verilmesini arz ederim.

 

TARİH              :                                                                                                     İMZA

DOSYA NO     :

RUHSAT ALACAK OLANIN

VATANDAŞLIK NO

 

SOYADI

 

ADI

 

BABA ADI

 

ANA ADI

 

DOĞUM YERİ VE YILI

 

GÖREVİ-MESLEĞİ

 

RÜTBESİ VE ÜNVANI

 

İKAMET ADRESİ

 

TELEFON

Ev:                             İş:                         Cep:

YAŞ,AD VE SOYAD TASHİHİ

 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER

İLİ

 

İLÇESİ

 

MAHALLE-KÖY

 

CİLT NO

 

AİLE SIRA NO

 

SIRA NO

 

VERİLDİĞİ NÜFUS İDARESİ

 

VERİLİŞ NEDENİ

 

CÜZDAN KAYIT NO

 

VERİLİŞ TARİHİ

 


AÇIKLAMA:

A-    Bu form 6136 Sayılı Kanuna istinaden çıkarılan 91/1779 Sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre ruhsat müracaatında tanzim edilir

B-    Bu yönetmelik hükümlerine göre,ruhsat alan kişiler sonradan 16. Maddede belirtilen durumlara girmeleri halinde durumu en geç 6 ay içinde bildirmekle yükümlüdür.

 

Adı ve Soyadı:                                                                                          …../……/2009

Rütbe veya Unvanı:                                                                                  imza ve  Mühür

Memuriyet Sicil No:                                                                              Kontrol eden amir